Psychoterapie Praha

Psychoterapeutická poradna

Nabízím bezpečný prostor terapeutického vztahu, který poskytne naprosté přijetí, empatické naslouchání a podporu v sebepoznání a sebepřijetí.

Pracuji v těchto oblastech:

 • úzkosti
 • panické ataky
 • deprese
 • poruchy v mezilidských vztazích
 • emocionální krize
 • práce s emocemi (např. hluboká bolest, agrese,…)
 • práce s traumatem
 • obavy
 • pracovní krize
 • poruchy spánku
 • sebepoškozování
 • ale třeba jen i ladění se na svobodnější a lehčí bytí.

Při práci využívám nejvíce psychoterapeutický přístup zaměřený na člověka (PCA), ale k dispozici je i vizualizace, relaxace, práce s vnitřním dítětem, využívám arteterapii a další techniky podle nastavení klienta, který přichází. Ve své práci čerpám i z předchozí dlouholeté zkušenosti z práce s dětmi různého věku. Pracuji s klienty od 14 let. Pokud je třeba opečovat mladšího klienta, pak se to děje skrze práci s rodičem.

 

Jak bude vypadat naše spolupráce?

Na úvodním setkání si řekneme, co očekáváte a zda vám to mohu poskytnout. Vysvětlím vám psychoterapeutický přístup, který ve své práci používám.

Domluvíme se na základních podmínkách spolupráce.

Jak dlouhá může být naše spolupráce?

Může se jednat o jednorázovou konzultaci, krátkodobé poradenství nebo i delší spolupráci.

Kdy může spolupráce skončit?

Spolupráce končí, když naplní vaše očekávání, zjistíte, že už ji nepotřebujete, že vám přinesla to, co jste chtěli.

Může také skončit kdykoli, když uznáte, že vám terapie nepřináší to, co jste očekávali. např. po druhém setkání zjistíte, že vám nesedí způsob práce či osobnost terapeuta. Je to v pořádku. Jde o váš život a vy si určíte, kdo s vámi může kousek cesty jít.

I terapeut má právo spolupráci po dohodě a s náležitým odůvodněním ukončit: vnímá, že klient potřebuje jiný druh pomoci, pomůže mu jiný typ terapie, jeho způsob práce mu není užitečný, atd.

Ceník

INFORMAČNÍ SETKÁNÍ do 20 min.
zdarma (možno telefonicky i online)

TERAPEUTICKÁ SPOLUPRÁCE
každé setkání 50 min. 1 500,- Kč

JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE
50 min. 1 500,- Kč

ON LINE SETKÁNÍ
1 500,-Kč/hod.

PORADNA PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ
1 hod. 1 500,- Kč

ARTETERAPEUTICKÁ PRÁCE
1,5 – 2 hodinové setkání 2 000,- Kč

Můj pohled na člověka

Vycházím z terapeutického přístupu zaměřeného na člověka, tzv. rogersovské psychoterapie PCA. Základem tohoto přístupu je vztah mezi klientem a terapeutem, který je založen na důvěře, naslouchání, naprostém a bezpodmínečném přijetí, respektu, empatii a vnitřní pravdivosti.

Autorem je Carl Ransom Rogers a jeho přístup se řadí do skupiny tzv. nedirektivních terapií. Sám svůj přístup pojmenoval jako přístup zaměřený na klienta, později obecně přístup orientovaný na člověka.

Základním předpokladem je, že člověk sám disponuje sebeléčivými schopnostmi – má vlastní potenciál porozumět a proměnit svůj život, tzn. klient zná naprosto nejlépe, jak se cítí, kam chce směřovat a je schopen najít i cestu. Terapeut se tak na člověka dívá s naprostou důvěrou v jeho schopnosti a podporuje ho ve využití jeho vlastních kompetencí.
Empatie, akceptace a autenticita jsou základním předpokladem a prostředím pro změnu v životě člověka.

Účinnost terapie závisí na schopnosti klienta přijmout zodpovědnost, aktivně spolupracovat, komunikovat a činit rozhodnutí.
Člověk, který se rozhodne pro změnu ve svém životě, je hoden obdivu. Člověk, který si uvědomí, že tu změnu musí udělat sám, udělal už jeden obrovský krok. Není jednoduché nahlédnou a přijmout, že jedinou hybnou silou pro změnu v životě je vlastní rozhodnutí. Vyžaduje to určitou zralost, schopnost sebereflexe i velké odhodlání. Samozřejmě pomáhá vnitřní touha po celistvosti a naplněnosti života, ale to hlavní … je naše rozhodnutí i ochota vynaložit úsilí.

 

Ženské domovy

Ostrovského, Praha 5

Telefon

774 822 232

E-mail

iva.paulova1@seznam.cz